​​​Helförsäkring

Helförsäkring – vårt mest omfattande skydd

I helförsäkringen ingår både den obligatoriska trafikförsäkringen och halvförsäkringen. Dessutom ingår en vagnskadeförsäkring som ersätter yttre skador på bilen, exempelvis om du kolliderar med ett djur, råkar ut för en trafikolycka eller om någon utsätter din bil för skadegörelse.

Vilken självrisk önskar du?

Du kan välja mellan 3 000, 4 500 och 6 000 kr i självrisk.
Ju högre självrisk, desto lägre premie får du.