På aktsam.se använder vi oss av cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Du kan läsa mer om cookies här OK, JAG FÖRSTÅR

 

Hemförsäkring och villaförsäkring

En prisvärd hemförsäkring

Byt till vår billiga hemförsäkring, ett enklare sätt att spara pengar varje dag får du leta efter. Hemförsäkringen är inte bara utrustad med ett riktigt lågt pris, den ger också ett rejält skydd för både dig själv, ditt hem och alla dina saker. Inte nog med det, tryggheten som försäkringen ger har du med dig även när du är ute och reser.

Byt till en billigare hemförsäkring!
För pris och köp av Hyres- och bostadsrättsförsäkring eller villaförsäkring
kontakta Kundservice på 0771-31 10 20.

Villkor och förköpsinformation - Hemförsäkring

Vår hemförsäkring ger dig ett omfattande skydd
- Hemförsäkringen täcker stöld, skadegörelse, läckage från ledningar, kyl, frys med mera - Du kan även få ersättning om du utsätts för överfall
- Försäkringen innehåller ett reseskydd som gäller i hela världen
- Personlig och duktig kundservice ingår
- Effektiv skadereglering – ofta direkt över telefon

Kriterier för att teckna vår hemförsäkring

Boytan får vara högst 200 kvm för villa och 130 kvm för lägenhet
Byggytan för eventuella övriga byggnader på villatomten får inte överstiga 100 kvm.

Ditt lösöre får uppgå till högst 1 miljon kronor
För det normala hushållet räcker det oftast gott och väl

Har du en villa får den vara byggd tidigast 1920
Hus som är byggda tidigare, så kallade sekelskiftesvillor, är dyrare att återställa vid en eventuell skada. Dessa hus utgör dock endast 5 procent av Sveriges villor.

_____________________________________________________________________________

Det här ingår i hemförsäkringen

Försäkringen gäller för lös egendom som du och övriga försäkrade äger, hyr eller lånar för privat bruk.

Vad försäkringen ersätter
Försäkringen ersätter stöld och skadegörelse, läckage från ledningar, kyl, frys, akvarium, vattensäng, naturolyckor, egendom som skadats vid trafikolycka och skada på livsmedel i kyl/frys.Om du omöjligt kan bo i din bostad kan du, under vissa förutsättningar, få ersättning för extra utgifter och hyresbortfall under längst ett år.

När du är på resa kan du få ersättning för vissa utlägg du gör som t ex läke- och rese- kostnader, förseningar m.m. Reseskyddet gäller i hela världen, under resans första 45 dagar.

Om du krävs på skadestånd för en skada som omfattas av försäkringen hjälper vi dig bl a att utreda om du är skadeståndsskyldig.Om du blir utsatt för överfall, som misshandel eller annat uppsåtligt våld, kan du få ersättning.

Rättskydd ingår för vissa typer av tvister. Du kan få ersättning för advokat- och rättegångskostnader som inte betalas av den allmänna rättshjälpen.

Om du drabbas av en ersättningsbar skada i samband med inbrott, överfall, brand eller explosion täcker försäkringen det.

Följande begränsningar gäller inom försäkringsbeloppet: garage, brygga och uthus som du äger på annans mark 35 000 kr, värdehandlingar, manuskript och ritningar 10 000 kr m.m.

Vad kan försäkras? För att du ska kunna försäkra ditt hem hos oss får din boyta får vara högst 130 kvm och ditt lösöre får uppgå till högst 1 000 000 kr.

Utanför bostaden
Utanför den bostad som anges i försäkringsbrevet gäller försäkringen med max 35 000 kr. Inom detta belopp ersätts som mest: värdehandlingar, manuskript och ritningar 10 000 kr, mynt-, sedel- och frimärkssamling 10 000 kr m.m.

Begränsingar
Begränsningar inom ersättningsbeloppet (35 000 kr): kontanter 3000 kr, egendom som stjäls eller förloras utanför den bostad som anges i försäkringsbrevet, och som definieras som stöldbegärlig egendom 10 000 kr m.m.

Självrisker
Självrisken vid skada eller stöld ser du i försäkringsbrevet eller i villkoren. I vissa fall måste du betala extra självrisk. För försäkringstagare med godkända låsenheter och/eller godkänt larm reducerar vi självrisken med 1000 kronor vid inbrott.

Komplettera din försäkring med våra tilläggsförsäkringar.

Kontakta Kundservice0771-31 10 20 för pris och köp av Hyres- och bostadsrättsförsäkring eller villaförsäkring.

Villkor och förköpsinformation - Hemförsäkring