På aktsam.se använder vi oss av cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Du kan läsa mer om cookies här OK, JAG FÖRSTÅR

 

Hemförsäkring och Bostadsrättsförsäkring

Vad kan försäkras?
För att du ska kunna försäkra ditt hem hos oss ska följande vara uppfyllt: Din boyta får vara högst 130 kvm. Ditt lösöre får uppgå till högst 1 000 000 kr.

Det här ingår i försäkringen
Försäkringen gäller för lös egendom som du och övriga försäkrade äger, hyr eller lånar för privat bruk.

Kontakta Kundservice 0771-31 10 20 för pris och köp av hemförsäkring.

Villkor och förköpsinformation - Hemförsäkring

Vad försäkringen ersätter
Försäkringen ersätter stöld och skadegörelse, läckage från ledningar, kyl/frys, akvarium, vattensäng, naturolyckor, egendom som skadats vid trafikolycka och skada på livsmedel i kyl/frys.

Om du omöjligt kan bo i din bostad kan du, under vissa förutsättningar, få ersättning för extra utgifter och hyresbortfall under längst ett år.

När du är på resa kan du få ersättning för vissa utlägg du gör som t.ex. läke- och resekostnader, förseningar m.m. Reseskyddet gäller i hela världen, under resans första 45 dagar. Om du krävs på skadestånd för en skada som omfattas av försäkringen hjälper vi dig bl.a. att utreda om du är skadeståndsskyldig.

Om du blir utsatt för överfall, som misshandel eller annat uppsåtligt våld, kan du få ersättning. Rättskydd ingår för vissa typer av tvister. Du kan få ersättning för advokat- och rättegångskostnader som inte betalas av den allmänna rättshjälpen.

Om du drabbas av en ersättningsbar skada i samband med inbrott, överfall, brand eller explosion täcker försäkringen det. Följande begränsningar gäller inom försäkringsbeloppet: garage, brygga och uthus som du äger på annans mark - 35 000 kr, värdehandlingar, manuskript och ritningar - 10 000 kr.

Utanför bostaden
Utanför den bostad som anges i försäkringsbrevet gäller försäkringen med max 35 000 kr. Inom detta belopp ersätts som mest: värdehandlingar, manuskript och ritningar - 10 000 kr, mynt-, sedel- och frimärkssamling - 10000 kr.

Begränsingar
Begränsningar inom ersättningsbeloppet (35 000 kr): kontanter - 3 000 kr, egendom som stjäls eller förloras utanför den bostad som anges i försäkringsbrevet, och som definieras som stöldbegärlig egendom - 10 000 kr.

Självrisker
Självrisken vid skada eller stöld ser du i försäkringsbrevet eller i villkoren. I vissa fall måste du betala extra självrisk. För försäkringstagare med godkända lås och/eller godkänt larm reducerar vi självrisken med 1 000 kronor vid inbrott.

Tilläggsförsäkringar som du kan komplettera din försäkring med.

Kontakta Kundservice0771-31 10 20 för pris och köp av hemförsäkring.

Villkor och förköpsinformation - Hemförsäkring