På aktsam.se använder vi oss av cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Du kan läsa mer om cookies här OK, JAG FÖRSTÅR

 

Villahemförsäkring - Aktsam Hemförsäkring för villa

Vad kan försäkras med Aktsams villahemförsäkring?

För att du ska kunna försäkra ditt hem hos oss ska följande vara uppfyllt:
Din boyta får vara högst 200 kvm och byggytan för övriga byggnader på tomten max 100 kvm. Ditt lösöre får uppgå till högst 1 000 000 kr. Byggnadsåret får inte vara tidigare än 1920.

Det här ingår i försäkringen
Villaförsäkringen gäller lös egendom som du och övriga försäkrade äger, hyr eller lånar för privat bruk. Omfattning gäller bl.a. byggnader som anges i försäkringsbrevet och det som enligt lag tillhör byggnaderna: ledningar, kulvertar och andra installationer som du äger och som är avsedda för byggnaderna.

Kontakta Kundservice 0771-31 10 20 för pris och köp av Villaförsäkring.

Villkor och förköpsinformation - Hemförsäkring

Vad försäkringen ersätter
Försäkringen ersätter bl.a. stöld och skadegörelse, läckage från ledningar, kyl, frys, akvarium, vattensäng, brand, nedsotning, explosion.

När du är på resa kan du få ersättning för: läke- och resekostnader, förseningar m.m. Om du blir utsatt för överfall, som misshandel eller annat uppsåtligt våld, kan du få ersättning.

Om du krävs på skadestånd för en skada som omfattas av försäkringen hjälper vi dig bl.a. med att utreda om du är skadeståndsskyldig, förhandla med den som kräver skadestånd m.m.

Rättsskydd ingår för vissa typer av tvister. Du kan få ersättning för advokat- och rättegångskostnader som inte betalas av den allmänna rättshjälpen.

Om du drabbas av en ersättningsbar skada i samband med inbrott, överfall, brand eller explosion täcker försäkringen det.

Villahemförsäkringen ersätter lös egendom upp till försäkringsbeloppet som anges i försäkringsbrevet.

Följande begränsningar gäller inom försäkringsbrevet: garage, brygga och uthus som du äger på annans mark - 35 000 kr, värdehandlingar, manuskript och ritningar - 10 000 kr, kontanter och cashkort - 3 000 kr, mobiltelefon - 3 000 kr.

Utanför bostaden
Utanför den bostad som anges i försäkringsbrevet gäller försäkringen med max 35 000 kr. Inom detta belopp ersätts som mest: värdehandlingar, manuskript och ritningar 10 000 kr,kontanter 3 000 kr mobiltelefon 3 000 kr.

Byggnadsskador ersätts med motsvarande fullvärde. Tomtmark ersätts med max 50 000 kr alternativt tomtmarkens dubbla taxeringsvärde om detta är högre.

Självrisker
Självrisken vid skada eller stöld ser du i försäkringsbrevet eller i villkoren. I vissa fall måste du betala extra självrisk. För försäkringstagare med godkända låsenheter och/eller godkänt larm reducerar vi självrisken med 1 000 kronor vid inbrott.

Du kan komplettera din försäkring med Aktsams tilläggsförsäkringar.

Kontakta Kundservice 0771-31 10 20 för pris och köp av Villaförsäkring.

Villkor och förköpsinformation - Hemförsäkring