Förebygg skador på din bil

Här får du tips om hur du kan öka säkerheten på vägarna, minska slitaget på din bil och få en trevligare resa.

Anpassa hastigheten efter väglag och trafik

Håll avståndet till framförvarande bil. Vanligaste olycksorsaken vid landsvägskörning är att förare ej håller avståndet till framförvarande fordon.

Tänk på att inte lämna bilen på en parkering med all packning då det ökar risken för att du ska drabbas av bilinbrott.

Bered dig alltid på att du kanske kan tvingas stanna och ha utrustning med dig för en sådan situation.

Bra att ha med i bilen vid resa

  • Startkablar
  • Ficklampa
  • Verktyg, domkraft, varningstriangel

Om olyckan ändå är framme

  • Använd varningstriangel för att varna andra trafikanter
  • Ta uppgifter på inblandade parter i olyckan, fyll gärna i en skadeanmälan gemensamt
  • Anmäl skadan direkt till oss på telefon 0771 31 10 20 eller senare på Internet

Innan en långfärd

Gå in på Trafikverkets hemsida www.trafikverket.se​ hittar du information om väglag och vägarbeten. 


Kontrollera oljenivån
Det förlänger bilens livslängd.

Kontrollera spolarvätska
Fyll på spolarvätska med jämna mellanrum och glöm inte att använda frostskydd.

Ha en filt och några värmeljus i bilen
På vintern ger de värme om du blir stående i kylan. Sommartid blir filten perfekt som picknickfilt eller som skydd mot slitage från golfbagar och annat.

Kontrollera mönsterdjup och lufttrycket i däcken regelbundet
Det är ett enkelt sätt att öka säkerheten. Gör det när däcken är kalla. Olika bilar ska ha olika tryck - läs på insidan av tanklocket eller i instruktionsboken.

Bra att ha
Packa bilen med säkra saker som: brandsläckare, ficklampa, reflexväst, första hjälpen-kudde och ett markeringsband för att märka ut olycksplatsen vid t.ex. en viltolycka.

Använd bilbälte
Om alla använde bälte skulle cirka 100 liv sparas varje år i den svenska trafiken. Med bilbälte halverar du risken att dödas eller skadas allvarligt vid en kollision.

Håll avståndet
De flesta olyckor sker på grund av för kort avstånd till framförvarande fordon. Vägverket rekommenderar att avståndet ska vara minst tre sekunder. Vid dålig sikt ska avståndet helst vara ännu längre.

Förebygg stöld
Töm bilen själv. Det är extra viktigt under semestern då många använder bilen som en förvaringsplats.

Montera hjullås
Minst ett på varje hjul, särskilt om du har åtråvärda och dyra specialfälgar.

Var varsam om bilnyckeln
Märk aldrig bilnycklarna med bilnumret och tänk på hur du förvarar reservnyckeln.

Parkera på en säker plats
Gärna en upplyst och bevakad parkeringsplats.