​Har olyckan varit framme?

Välkommen att göra din skadeanmälan per telefon.

Telefontider: måndag - fredag 09.00 - 15.00

  • Bilskador: 0771-31 10 00
    Box 293, 901 07 Umeå
  • Hem- och villaskador: 0771-31 10 00
  • Bilbärgning: 0771-31 10 10
  • Stenskott och andra glass​​kador: Boka tid hos Ryds bilglas eller Carglass.

Vad händer efter min anmälan?

Här kan du läsa mer om personskador och vad som händer när vi har tagit emot din anmälan.

Att tänka på

  • Om du blivit utsatt för stöld – gör en polisanmälan och skicka in den till Aktsam.
  • Skicka även in kvitton eller liknande handlingar i original på det som stulits.
  • Kontakta försäkringsbolaget för din hemförsäkring om du förlorat personligt lösöre i samband med stölden.

Verkstäder och partner

Här kan du som är partner läsa om bland annat kalkyler, fakturering och självrisker.

Logga in

Har du ett pågående skadeärende hos Aktsam?

Om du har ett pågående ärende hos Aktsam hanteras det som tidigare, med samma kontaktvägar. Ingenting förändras.

Vill du anmäla en ny skada?

Om du vill anmäla en ny skada efter att din försäkring har förnyats, och börjat gälla hos Trygg-Hansa, behöver du tänka på var du gör din anmälan.

Anmäl skada hos Trygg-Hansa här