Självrisker för bilförsäkringen

Vilka självrisker som gäller för dig framgår av försäkringsbrevet. Du betalar bara en självrisk (den högsta), om du får en skada som ger ersättning från flera av dina försäkringar hos oss. Ett exempel är om du får inbrott i din bil. Då får du ersättning för de saker som blev stulna från hemförsäkringen och för reparationen av bilen från bilförsäkringen.

Om du får en skada som täcks av trafikförsäkringen betalar du både trafikförsäkringens självrisk och annan självrisk.  

Moment
Självrisk
Trafik 0 kr. Vid vissa trafikskador gäller extra självrisk på 2 000 kr.
Halvförsäkring
Brand 1 800 kr
Glasrutor 1 800 kr (Stenskott, reparation 100 kr)
Maskin Lägst 1 800 kr*
Bärgning 1 500 kr
Rättsskydd 20% lägst 1 800 kr
Stöld och Inbrott 1 800 kr
Vagnskada 3 000, 4 500 eller 6 000 kr
X-tra-försäkring Självriskreducering med 3 000 kr

* Maskinförsäkring gäller i 8 år och 10 000 mil.

Maskin

Antal mil
Självrisk
Upp till 4 000 1 800 kr
4001 - 5000 20% lägst 1 800 kr
5001 - 7000 30% lägst 1 800 kr
7001 - 10 000 40% lägst 1 800 kr


 

Avställningsförsäkring

Moment
Självrisk
Brand 1 800 kr
Glasrutor 1 800 kr
Rättsskydd 20% lägst 1 800 kr
Stöld och Inbrott 3 000 kr
Vagnskada 3 000, 4 500 eller 6000 kr