​Tilläggsförsäkringar

Tilläggsförsäkringar till halvförsäkring eller helförsäkring

Tillläggsförsäkringarna kan tecknas i kombination med halvförsäkring eller helförsäkring.

X -traförsäkring
Det här är ett bra tillägg för dig som kör mycket och är beroende av din bil. Vid ersättningsbar skada lämnas ersättning för hyrbil med 75 % av dygns- och kilometerkostnaden alternativt 100 kronor per dag. Ersättning lämnas i högst 45 dagar. Så kallad hyrbilsförsäkring, avbrottsförsäkring.

Om du råkar ut för skadegörelse eller kolliderar med ett djur får du ersättning med 3 000 kr från X-traförsäkringen. Har du vagnskadeförsäkring med en självrisk på 3 000 kronor betalar du alltså ingen självrisk alls.

Assistansförsäkring
Är din bil högst 15 år gammal kan du teckna vår tlläggsförsäkring Assistansförsäkring. Vid en bärgning slipper du betala självrisken på 1 500 kronor. Försäkringen ersätter också kostnad för hyrbil under 3 dagar om din bil blir obrukbar i över två timmar.

Se ditt bästa pris