På aktsam.se använder vi oss av cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Du kan läsa mer om cookies här OK, JAG FÖRSTÅR
 

Om du inte är nöjd

Kontakta oss så försöker vi klara upp saken. Lyckas vi inte med det, begär du prövning hos Trygg-Hansas försäkringsnämnd eller Allmänna Reklamationsnämnden.

Du kan också vända dig till allmän domstol för att få tvisten prövad. Då kan du ha nytta av försäkringar som omfattar rättsskydd. Dina rättsskyddsförsäkringar hos oss eller andra bolag i vår koncern kan ge dig rätt till ersättning för dina ombudskostnader i samband med tvisten, även om Aktsam är motpart. Svensk lag tillämpas på avtalet.

» Läs mer om hur prövningen går till här

Hjälp via EU:s sajt Tvistlösning av varor och tjänster köpta på nätet
Om ditt klagomål gäller en produkt eller en tjänst du har köpt på nätet kan du välja att använda dig av webbplatsen Tvistlösning av varor och tjänster köpta på nätet, framtagen av EU. Förutom att varan eller tjänsten ska vara köpt på nätet måste den även vara köpt inom EU.
Läs mer på deras hemsida: http://ec.europa.eu/odr

Är du fortfarande missnöjd kan du kontakta:
Försäkringsnämnden
106 26 Stockholm
tfn: 075-243 10 31

eller

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
tel 08 - 508 860 00

Du kan också få råd i försäkringsfrågor från:
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Karlavägen 108, Box 24215
104 51 Stockholm
tel 08-22 58 00

En försäkringstvist kan även prövas i allmän domstol.

Kundklagomålsansvarig: Leif Holmberg