​​​​Personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter

Ansvarig för personuppgifterna är Trygg-Hansa (org. nr 516403-8662​).

Trygg-Hansa respekterar och värnar om din personliga integritet. Vi vill att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. Vi vill med denna information om behandling av dina personuppgifter (”Integritetspolicy”) visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Du kan läsa om hur vi behandlar personuppgifter på www.trygghansa.se/personuppgifter.