Har olyckan varit framme?

Välkommen att göra din skadeanmälan per telefon.

Telefontider: måndag - fredag 09.00 - 15.00

  • Bilskador: 077-131 10 00
    Box 293, 901 07 Umeå
  • Hem- och villaskador: 077-131 10 00
  • Bilbärgning: SOS 08-505 140 69
  • Stenskott och andra glasskador: Boka tid hos Ryds bilglas eller Samglas​.

Vad händer efter min anmälan?

Här kan du läsa mer om personskador och vad som händer när vi har tagit emot din anmälan.

Att tänka på

  • Om du blivit utsatt för stöld – gör en polisanmälan och skicka in den till Aktsam.
  • Skicka även in kvitton eller liknande handlingar i original på det som stulits.
  • Kontakta försäkringsbolaget för din hemförsäkring om du förlorat personligt lösöre i samband med stölden.

Verkstäder och partner

Här kan du som är partner läsa om bland annat kalkyler, fakturering och självrisker.

Logga in